Ga verder naar de inhoud

Het doel van deze website is het aanbieden van één toegangspoort waar zowel mensen die aan zelfmoord denken, mensen die bezorgd zijn om iemand als nabestaanden na zelfdoding terecht kunnen voor informatie en hulp. Ook hulpverleners, beleidsmedewerkers, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of de preventie van zelfdoding kunnen terecht op Zelfmoord1813.

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben.

De websites werkgroepverder.be (voor nabestaanden na zelfdoding) en komuitjekop.be maken deel uit van het platform Zelfmoord1813.

Alle gegevens die we over verzamelen, bijvoorbeeld bij een inschrijving van een activiteit of bij een adviesvragen, vallen steeds onder onze privacy policy conform GDPR.

Laptop

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op de website gepubliceerde informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. De informatie is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Getuigenissen op deze website zijn over het algemeen gebaseerd op ware verhalen.

Er worden grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Als u opmerkt dat gegevens niet meer actueel zijn, laat het ons dan weten via info@vlesp.be, voor werkgroepverde.be kan u dat ons laten weten via info@werkgroepverder.be. De inhoud van de site kan ten allen tijde zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Zelfmoord1813 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening op deze website. De beslissingen die de gebruiker neemt op basis van de aangeleverde informatie, blijven steeds onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

Zelfmoord1813 spant zich in om deze website en de hulpverlening zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar geeft geen garanties voor de goede werking ervan. Zelfmoord1813 kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

Zelfmoordlijn1813

Zelfmoordlijn 1813 wordt beantwoord door vrijwilligers

Zelfmoordlijn 1813 wordt beantwoord door vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. De dienstverlening van Zelfmoordlijn 1813 is een aanvulling op reguliere hulp en vervangt op geen enkele manier professionele hulpverlening. De vrijwilligers van Zelfmoordlijn 1813 geven geen advies over geneeskundige diagnoses of over medicatiegebruikn, doen niet aan bemiddeling en bieden geen langdurige begeleiding. Oproepers van Zelfmoordlijn 1813 worden geadviseerd om zich te laten bijstaan door een professionele hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeert van de hulpvrager. Onze beantwoorders kunnen hierbij een adviserende rol spelen.

De vrijwilligers hebben beroepsgeheim en werken anoniem

Het beantwoorden van Zelfmoordlijn 1813 valt onder de wet van het beroepsgeheim en gebeurt anoniem. Voor de statistieken, het kwaliteitsbeheer en wetenschappelijk onderzoek worden er geanonimiseerde verslagen, gespreksgegevens en gespreksweergaves bijgehouden. De beantwoorders van de Zelfmoordlijn mogen hun beroepsgeheim niet doorbreken en zullen dus geen informatie over oproepers doorgeven aan derden of andere hulpverleners, ook niet op vraag van de oproeper. Enkel wanneer een beantwoorder het gevoel heeft dat de oproeper - op het moment van het contact met Zelfmoordlijn 1813 - het leven van anderen in gevaar brengt, heeft de beantwoorder het recht om de politie te verwittigen.

Het is de bedoeling van Zelfmoordlijn 1813 dat mensen in alle veiligheid en in volle vertrouwen kunnen bellen, chatten of mailen met onze medewerkers, of hun verhaal anoniem kunnen delen op het forum. Contact met de Zelfmoordlijn wordt niet weergegeven op de telefoniefactuur en er blijven bij een chatgesprek geen sporen van het gesprek achter op de computer van de oproeper.

Bereikbaarheid

Zelfmoordlijn 1813 biedt hulp via telefoon, chat, e-mail en een online forum. De bereikbaarheid van Zelfmoordlijn 1813 is niet absoluut. De telefoonpermanentie kan doorgaans maximum 1 lijn ter beschikking stellen. De openingsuren van de chat staan op de homepagina. E-mails worden beantwoord binnen de 5 werkdagen. Het forum is permanent toegankelijk, maar reacties op het forum zijn afhankelijk van de activiteit van de gebruikers.

Op drukke momenten kan het aan de telefoon of via de chat voorkomen dat de oproeper een tijdje moet wachten. Zelfmoordlijn 1813 verwijst dan door naar andere hulp zoals de huisarts, Tele-Onthaal en het noodnummer 112. Zelfmoordlijn 1813 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van de beperkte beschikbaarheid.

De Zelfmoordlijn is bedoeld voor mensen die aan zelfmoord denken of hun omgeving. Voor informatieve vragen met betrekking tot de preventie van zelfmoord kan u contact opnemen met VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, via info@vlesp.be.

Spoedeisende situaties

Door het contact op afstand kan Zelfmoordlijn 1813 bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. Zelfmoordlijn 1813 adviseert hulpvragers of naasten bij spoedeisende situaties contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het noodnummer 112, brandweer of politie. Zelfmoordlijn 1813 houdt zich het recht voor in deze situaties contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagt.

Zelfmoordlijn 1813 maakt gebruik van verschillende communicatiemedia (telefoon, chat, e-mail, forum). Bij contact via e-mail hebben zender en ontvanger geen direct contact en verstrijkt er tijd tussen opstellen, verzenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Het forum wordt niet permanent gemonitord en gemodereerd door onze medewerkers. Deze vormen van communicatie schieten tekort bij spoedeisende situaties. Zelfmoordlijn 1813 adviseert gebruikers om de e-maildienst of het forum niet te gebruiken om een noodsituatie te melden, maar om zich in een dergelijke situatie direct in verbinding te stellen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer. Indien toch gekozen wordt om eerst contact te maken met Zelfmoordlijn 1813 is het dringende advies gebruik te maken van de telefoondienst. Zelfmoordlijn 1813 zal in die situaties altijd aandringen op het zoeken van passende oplossingen.

Nadelen en beperkingen van telehulp

Zelfmoordlijn 1813 wijst erop dat haar werkwijze beperkingen, en (mogelijke) nadelen heeft ten opzichte van reguliere hulpverlening. Door de anonimiteit, de hulp vanop afstand en het eenmalige contact is Zelfmoordlijn 1813 niet in staat een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek, de aard en dringendheid van de hulpvraag en de fysieke of psychische toestand van de oproeper. Vrijwilligers van Zelfmoordlijn 1813 zijn afhankelijk van de volledigheid van de informatie en de bekwaamheid van de gebruiker om zijn klachten in taal om te zetten. Houding, intonatie en overige indrukken die in een rechtstreeks contact aanwezig zijn, ontbreken geheel. De kwaliteit en juistheid van de hulpverlening door medewerkers van Zelfmoordlijn 1813 is dan ook sterk afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt door de gebruiker.

De vrijwilligers zijn geen professionelen en kunnen dus geen medisch of psychiatrisch onderzoek verrichten, een diagnose stellen, medicatie voorschrijven, beveiligende maatregelen nemen of een behandeling verrichten. Zelfmoordlijn 1813 adviseert dringend het zoeken van professionele hulpverlening bij gebruikers die:

 • de laatste vier weken in toenemende mate last hebben gekregen van (verergering) van psychische, lichamelijke klachten; of zucht naar en/of gebruik van alcoholhoudende drank of roesmiddelen
 • de laatste twee tot vier weken in toenemende mate doodsgedachten, gedachten aan zelfbeschadiging, of zelfmoord hebben
 • plannen of voorbereidingen hebben getroffen voor zelfbeschadigd gedrag, of zelfmoord
 • zichzelf beschadigd hebben, een overdosis medicatie, alcohol of drugs hebben genomen; zich roekeloos hebben gedragen en/of anderen in gevaar hebben gebracht; of een poging hebben gedaan zich van het leven te beroven
 • een geestesstoornis hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad waarbij beveiligende maatregelen aangewezen (kunnen) zijn om (dreigend) gevaar af te wenden
 • lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn gebruik te maken van het telefonische of online aanbod van Zelfmoordlijn 1813
 • via de telefoon of het internet geen betrouwbare informatie willen of kunnen geven die noodzakelijk is voor hulpverlening per telefoon of per mail met betrekking tot het hanteren van klachten, problemen en het vinden van hulp
 • een medisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek willen laten verrichten
 • een medische, psychologische of psychiatrische diagnose gesteld of uitgesloten willen hebben
 • een behandeling willen ondergaan op basis van een volledige medische, psychologische of psychiatrische diagnose
 • een psychiatrische aandoening hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad, waarvoor medische of psychiatrische diagnostiek en behandeling (waaronder medicatie) aangewezen is of kan zijn

Veiligheid internet

Voor online communicatie gebruikt de vrijwilliger van Zelfmoordlijn 1813 een veilige computer die is uitgerust met een up-to-date besturingssysteem en virusscanner. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een veilige omgeving bevindt.

ASPHA

Bovenstaande bepalingen gelden ook voor ASPHA, de Advieslijn SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners, met uitzondering van:

 • beantwoorders: ASPHA wordt niet beantwoord door vrijwilligers, maar door de stafmedewerkers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding
 • bereikbaarheid: ASPHA is elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 21u via telefoon (024/ 24 30 00) en 24/7 via mail (info@aspha.be); indien de lijn bezet is, kan je ervoor kiezen om je telefoonnummer achter te laten en word je binnen de 24 uur teruggebeld
 • kost: een oproep naar ASPHA is niet gratis en zal wel te zien zijn op de telefoonfactuur
Man gsm

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Indien het nodig is dat wij over uw gegevens beschikken, bijvoorbeeld bij een inschrijving voor een event of bij het bestellen van publicaties, dan vragen wij u om expliciet uw gegevens na te laten. Indien u wenst deel te nemen aan de discussies op het forum van de Zelfmoordlijn, vragen we een profiel aan te maken aan de hand van een gebruikersnaam en e-mailadres. Deze tussenstap dient om spam te voorkomen. Uw internetbrowser bewaart op uw pc een geschiedenis van de websites die u bezoekt. Wil u niet dat uw browser een bezoek aan onze website bewaart, dan moet u die instelling van uw browser uitschakelen en/of uw browsergeschiedenis leegmaken.

Zelfmoord1813.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de pc van een bezoeker van de website een cookie geplaatst wordt. Bekijk hier welke cookies er op uw computer geïnstalleerd worden indien u Zelfmoord1813 bezoekt (of de deelwebsites werkgroepverder & komuitjekop). Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. De gegevens die via Google Analytics verzameld worden kunnen gebruikt worden voor de kwaliteitsbevordering van Zelfmoord1813. De resultaten worden door VLESP uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

VLESP ondertekende de ethische code voor de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Zelfmoord1813 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zelfmoord1813.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Zelfmoord1813.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of webpagina's van derden of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om ieder contact goed te laten verlopen. Indien u toch een klacht hebt, kunt u deze bekend maken via de contactpagina. Klachten specifiek met betrekking tot de Zelfmoordlijn 1813 kan u direct melden bij de directie van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Misbruik van onze diensten

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website of dienstverlening op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

Pestoproepen / kwaadwillige oproepen: met het Ministerieel Besluit van 4 juni 2007 is het voor nooddiensten zoals de Zelfmoordlijn 1813 mogelijk om deze oproepen te beheren waardoor de lijnen vrij blijven voor eigenlijke oproepers.

Ontwikkeld op: 4/11/2013

Laatst gewijzigd op: 18/04/2023