Ga verder naar de inhoud

Praatgroepen

Werkgroep Verder na Zelfdoding ondersteunt in heel Vlaanderen gespreksgroepen voor nabestaanden na zelfdoding. Iedereen die iemand verloren heeft door zelfdoding kan er terecht om andere nabestaanden te leren kennen, zijn/haar/hun verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen, en (h)erkenning te vinden.

Algemene informatie

Er zijn twee soorten groepen: gesloten en open gespreksgroepen. Alle groepen worden begeleid door professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Gesloten groepen (G): Dit zijn groepen die een beperkt aantal keer samenkomen met dezelfde mensen. Je engageert je op voorhand om aan alle sessies deel te nemen. De meeste groepen werken elke bijeenkomst rond een ander thema. De praatgroep start 1 à 2 keer per jaar op met een nieuwe groep deelnemers.

Open groepen (O): Deze groepen zijn niet beperkt in de tijd. Je kunt onbeperkt deelnemen aan de bijeenkomsten en er kunnen altijd andere mensen aansluiten.

De groepen zijn steeds gemengd. Dit wil zeggen dat de groep kan bestaan uit mannen en vrouwen, jongere en oudere mensen, nabestaanden bij wie het verlies recent of lang geleden was, en nabestaanden die een ouder, kind, broer/zus, partner, of iemand anders verloren door zelfdoding. In Lier gaat een gespreksgroep door voor ouders die een kind verloren.

Als je graag wil deelnemen aan een groep, neem dan vooraf contact op met de begeleiders. Zij nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek. Je kunt ook bij de begeleiders terecht met al je vragen.

De prijzen van de gespreksgroepen variëren. Vraag ernaar bij de begeleiders.

Kop koffie gesprek

Ontdek onze praatgroepen

Klik hieronder op jouw provincie naar keuze voor meer informatie en contactgegevens over gespreksgroepen in die regio.

jongeren vormen hartjes groep

Praatgroep voor Jongeren

Ook jongeren tussen 15-21 jaar die iemand verloren door zelfdoding kunnen terecht in onze praatgroepen om andere nabestaanden te leren kennen, zijn/haar/x verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen, en (h)erkenning te vinden.

Handen in elkaar

Praatgroep opstarten

Wij zijn steeds op zoek naar hulpverleners, organisaties, vrijwilligers die een gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding willen starten, en nabestaanden die graag als co-begeleider willen optreden.

Kwaliteitslabel gespreksgroep

Werkgroep Verder na Zelfdoding staat in voor de opvolging en behouding van de kwaliteitsstandaarden van alle praatgroepen. Daarvoor reiken wij een kwaliteitslabel uit aan gespreksgroepen die voldoen aan alle voorwaarden, zodat iedere nabestaande terecht kan in een veilige, warme, laagdrempelige omgeving om er met lotgenoten te praten.

De voornaamste voorwaarden tot het verkrijgen van het label zijn o.a.

  • De gespreksgroep wordt geleid door professionele hulpverleners, eventueel samen met een nabestaande
  • Deelnemers krijgen vooraf een informatief kennismakingsgesprek
  • De begeleiders zijn vlot bereikbaar via telefoon en e-mail
  • De begeleiders volgen regelmatig vormingen en intervisies die georganiseerd worden door Werkgroep Verder