Ga verder naar de inhoud

Kom uit je Kop: nieuwe website moedigt mannen aan hulp te zoeken bij mentale problemen.

Geplaatst door: VLESP
26/04/2022

In 2019 overleden in Vlaanderen 960 mensen door zelfdoding, bijna 3 op 4 (73%) van hen waren mannen (Agentschap Zorg en Gezondheid, 2022). In alle leeftijdsgroepen ligt het aantal mannen dat overlijdt door zelfdoding hoger dan bij de vrouwen.

Bannerkomuitjekop

Zelfdoding valt nooit te verklaren door één oorzaak, er is steeds sprake van een complex samenspel aan factoren. Toch blijken mannen in vergelijking met vrouwen minder sociale steun te ervaren en zijn ze vaak minder sociaal geïntegreerd en meer emotioneel geïsoleerd. Ook blijkt de drempel naar psychologische hulpverlening vaak hoger te zijn bij mannen dan bij vrouwen. Om die reden lanceert het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) vandaag, met de steun van de Vlaamse Overheid, de campagne ‘Kom uit je Kop’. Deze campagne kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Wat houdt de campagne in?

De campagne ‘Kom uit je Kop’ wil psychische problemen en zelfmoordgedachten bij mannen uit de taboesfeer halen en mannen en hun omgeving aanmoedigen 'uit hun kop' te komen en hulp te zoeken op de manier die het best bij hen past. Op de campagnewebsite vinden mannen en hun omgeving informatie, campagnefilms en videogetuigenissen. Via herkenbare en hoopvolle verhalen en via informatie en laagdrempelige tips wil de campagne de mentale gezondheid van mannen versterken en mannen en hun omgeving helpen om signalen beter te leren herkennen en de drempel naar hulp te verlagen.

Mannen getuigen

“Ik dacht altijd dat ik een uitzondering was maar het is me tijdens mijn parcours opgevallen hoeveel mannen met gelijkaardige problemen worstelen.”

Johan over zijn parcours naar de geschikte hulpverlening

“Je kwetsbaar opstellen is niet gemakkelijk, vooral niet wanneer je opgroeit in een cultuur waarin de man sterk moet zijn.”

Ivo, getuigt over donkere gedachten op komuitjekop.be

Pexels andres ayrton 6551313

Hoe ervaren mannen de campagne?

‘Kom uit je Kop’ kwam tot stand in samenwerking met een panel van mannen en experten. Daarnaast nam een diverse groep van meer dan honderd mannen deel aan een onderzoek naar de effecten van de campagne. Deelnemende mannen voelden zich aangesproken en onderstreepten de nood aan initiatieven zoals deze om het taboe op mentale gezondheidsproblemen te kunnen doorbreken. Bovendien toonde de studie aan dat mannen na het zien van de campagne meer geneigd waren hulp te zoeken bij zelfdodingsgedachten. Mannen met mentale klachten waren na het bekijken van de campagne ook opener over hun emoties.

Gwendolyn Portzky, directeur van het VLESP, is tevreden met deze resultaten: “Deze campagne is voor ons een belangrijk startpunt om mannen aan te moedigen om mentale gezondheidsproblemen bij zichzelf of bij mannen uit hun omgeving sneller te herkennen en actiever aan te pakken. Die cruciale stap naar (h)erkenning, openheid en sociale steun kan mannen beschermen tegen mogelijke zelfmoordgedachten of –pogingen. We hopen hiermee ook te kunnen bijdragen aan het verlagen van het stigma omtrent psychische problemen bij mannen.”

Ook Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding onderstreept het belang van de campagne: "We hebben een ambitieuze gezondheidsdoelstelling naar voren geschoven en willen de suïcidecijfers verder doen dalen met 10% tegen 2030. Daarvoor moeten we blijvend sterk inzetten op suïcidepreventie. Essentieel is dat we durven praten met elkaar over onze problemen en steun zoeken. Die openheid is niet makkelijk en al zeker niet voor mannen. Daarom willen we heel gericht mannen aanspreken. Kom uit je kop, durf praten over je emoties. Iedereen worstelt soms in het leven, we moeten en kunnen er voor elkaar zijn in moeilijke tijden."


Meer nieuwsartikels

Meiwandeling

Wandel jij met ons mee?

Werkgroep Verder - 31/03/2024
Op zondag 5 mei 2024 is iedereen die iemand dierbaar verloor aan zelfdoding van harte welkom op de jaarlijkse Meiwandeling van Werkgroep…
Studiedag suïcide en verslaving

Studiedag dubbele impact van suïcide en verslaving

VLESP - 7/03/2024

Kom je in je omgeving in aanraking met iemand die kampt met suïcidaliteit en/of verslaving? Kom dan op 21 juni 2024 naar de studiedag voor naasten en hulpverleners.

Hulp reach hand

Nieuw - praatgroep voor nabestaanden in Brussel

Werkgroep Verder - 22/01/2024
Vanaf januari 2024 kan je, als nabestaande na zelfdoding, nu ook in Brussel terecht voor lotgenotencontact.