Ga verder naar de inhoud
politie

1. Slachtofferbejegening - Lokale Politie

De politiedienst slachtofferbejegening staat in voor de eerste opvang van nabestaanden net na het overlijden of kort erna bij de slechtnieuwsmelding.

Zij verstrekken praktische en administratieve basisinformatie en verwijzen eventueel door naar de meest passende hulpverleningsdienst. In de meeste gevallen is dat slachtofferhulp. Contacteer je lokale politie voor meer informatie.

Logo CAW

2. Slachtofferhulp - CAW

De dienst slachtofferhulp maakt deel uit van een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Deze eerstelijnshulp biedt gratis ondersteuning en begeleiding bij de verwerking van een zelfdoding. Ze geven ook informatie en advies over praktische en juridische zaken en tevens aangepaste hulp voor kinderen. Contacteer het CAW in je buurt voor meer informatie.

Openbaar Ministerie parket

3. Slachtofferonthaal - Parket

Vanuit de dienst Slachtofferonthaal van het parket geven justitieassistenten jou onder meer inlichtingen over de gerechtelijke procedure en de stand van het dossier. Zij kunnen optreden als tussenpersoon en je vragen aan de onderzoeksrechter of parketmagistraat overmaken.

Zij staan je verder ook bij op emotioneel moeilijke momenten zoals bij inzage van het dossier of bij de teruggave van persoonlijke bezittingen van de overledene.

Rode kruis

DSI - Rode Kruis

De dienst Dringende Sociale Interventie van Rode Kruis Vlaanderen staat groepen, scholen & organisaties bij in de eerste opvang en ondersteuning na een trauma, waaronder zelfdoding. Dit doen ze onder meer aan de hand van een debriefing.