Ga verder naar de inhoud

Een dierbare is overleden, wat nu?

Wat moet er allemaal praktisch gebeuren, waar kan ik terecht voor opvang en ondersteuning? Op deze pagina vind je de nodige info.

Hand vasthouden uitvaart rouw

Eerste zorg voor nabestaanden

Wie iemand verliest door zelfdoding is niet alleen ‘nabestaande’, maar in zekere zin ook ‘slachtoffer’. Slachtoffer worden houdt in dat je geconfronteerd werd met een schokkende gebeurtenis. Het voelt onrechtvaardig. Slachtoffer worden heeft een impact op vele levensdomeinen: lichamelijk, psychologisch, sociaal, financieel/materieel, of juridisch. Dit maakt specifieke zorg onmisbaar.

Die zorg of ondersteuning wordt geboden door slachtofferzorg. Slachtofferzorg is alle dienstverlening die aan slachtoffers wordt geboden vanuit verschillende maatschappelijke sectoren.

Praktische zaken

In de eerste uren of dagen na het overlijden van een dierbare dienen er zich vaak al de eerste administratieve formaliteiten aan die in orde gebracht moeten worden. Andere zaken kunnen in de weken nadien geregeld worden. Hieronder vind je een overzicht van de meest dringende, praktische aspecten waaraan je net vóór en kort na de uitvaart moet denken.

administratie

Administratie & Financiën

Na een overlijden is er zijn er heel wat administratieve en financiële zaken om te regelen. Hieronder vind je de belangrijkste regelingen waaronder te contacteren instanties, belastingen, vergoedingen, e.a.

schrijven koffie pen papier

Rouwverlof

Wanneer een familielid overlijdt, heb je recht op rouwverlof in het kader van de 'klein verlet'-regeling.

Juridische zaken

Lees hier alle informatie over juridische aangelegenheden zoals jouw rechten en plichten als nabestaande en wat je moet doen om het dossier te kunnen inkijken.

Dossiers

Dossierinzage

Een dossierinzage na zelfdoding bij het parket of bij het ziekenhuis is gebonden aan een specifieke wetgeving.

tak hand wit

Recht op waardig afscheid nemen

Als nabestaande heb je recht op een waardig afscheid en dus ook het recht om het lichaam van jouw overleden dierbare te zien.

administratie verzekeringen kantoor

Zelfdoding op het spoor

Nabestaanden vragen zich vaak af wie de financiële gevolgen zal dragen van een zelfdoding op het spoor. Naargelang de omstandigheden kan dit immers heel wat kosten met zich meebrengen. Hier wordt beschreven hoe de procedure bij de NMBS in zijn werk gaat.

Jouw rechten als nabestaande

Als nabestaande heb je het recht om :

  1. Te rouwen op de wijze die je nodig hebt, en voor zolang als nodig is.
  2. De ware doodsoorzaak te kennen, afscheid te nemen van de overledene, het lichaam te zien, en de uitvaart naar eigen wensen te organiseren.
  3. Zelfdoding te beschouwen als het resultaat van diverse oorzaken die voor de overledene ondraaglijk lijden veroorzaakten.
  4. De eigen privacy, alsook die van de overledene, gerespecteerd te zien.
  5. Begeleid te worden bij het omgaan met het verlies, door familie, vrienden, collega's, lotgenoten en, indien gewenst, door gespecialiseerde hulpverleners.
  6. De hulpverlener/psychotherapeut waar de overledene (eventueel) in behandeling was te contacteren.
  7. Respectvol bejegend te worden met begrip en steun, ook van politionele en administratieve instanties.
  8. Niet herleid te worden tot het nabestaande zijn, maar gezien te worden in je kwetsbaarheid én kracht.
  9. Ten volle te leven, met verdriet en plezier, zonder stigma of beoordeling.
  10. Nooit meer te zijn als voorheen: er is een leven vóór en een leven na de zelfdoding.