Ga verder naar de inhoud

Rouwverlof

Wanneer een familielid overlijdt, heb je recht op rouwverlof in het kader van de 'klein verlet'-regeling.

Rouwverlof

10 Dagen

Voor werknemers die een kind, echtgenoot of samenwonende partner verliezen werd het rouwverlof onlangs uitgebreid van 3 naar 10 dagen. De regeling zal geldt ook voor pleegouders.

Van deze tien dagen rouwverlof zijn drie dagen verplicht op te nemen tussen het moment van overlijden en de uitvaart. De overige zeven dagen kunnen vrij gekozen worden binnen een periode van één jaar na het overlijden. In onderling akkoord met de werkgever kan er wel afgeweken worden van deze regeling.

3 Dagen

Als een ouder, schoondouder of plusouder overlijdt, heb je recht op 3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

2 Dagen

Wanneer je een (schoon)broer of zus, oma, opa, overgrootmoeder of -vader, achterkleinkind of een schoonzoon of - dochter verliest die bij jou inwoont, heb je recht op 2 dagen tussen het overlijden en de dag van de uitvaart.

Vrij op de dag van de uitvaart

Wanneer je een (schoon)broer of zus, oma, opa, overgrootmoeder of -vader, achterkleinkind of een schoonzoon of - dochter verliest die niet bij jou inwoont, bij de werknemer inwoont, heb je enkel recht op klein verlet op de dag van de begrafenis.