Ga verder naar de inhoud

Dossierinzage

Een dossierinzage bij het parket of bij het ziekenhuis is gebonden aan een specifieke wetgeving.

Dossiers

Dossierinzage bij het parket

Als dichte nabestaande heb je het recht om het dossier in te kijken bij het parket. Je kan hierbij steun aanvragen van een medewerker van de dienst Slachtofferonthaal en je kan beslissen of je mogelijk bijhorende foto's in het dossier al dan niet wil bekijken.

Vragen over of een aanvraag tot inzage van het dossier van het parket? Contacteer dan dienst slachtofferonthaal van parket.

Na overlijden in een (algemeen of psychiatrisch) ziekenhuis

Er is een wetgeving (Wet van de rechten van de patiënt, 2002) over het inkijken van het medisch dossier na een zelfdoding tijdens een opname in een ziekenhuis. Deze wetgeving wil ervoor zorgen dat alles transparant is maar ook het recht op privacy van de overledene niet schendt.

Wanneer jouw overledene dierbare in behandeling was in een Algemeen of Psychiatrisch Ziekenhuis zegt de wet (Artikel 9 paragraaf 4) dat “na het overlijden van de patiënt, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad van de patiënt (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder) recht hebben op inzage in het dossier via een door hen aangeduide zorgverstrekker.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met een aantal strikte voorwaarden vooraleer men het dossier kan inkijken, namelijk:

 • De patiënt mag zich bij leven hierbij niet verzet hebben
 • Het verzoek om inzage moet gemotiveerd en gespecificeerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijke redenen zijn het vermoeden dat er een medische fout is gebeurd, dat kennis van de doodsoorzaak belangrijk is om het overlijden te verwerken
 • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.
Papieren pen op tafel en stoel

Richtlijnen voor het schriftelijk verzoek

Een schriftelijk verzoek indienen omtrent zo’n delicate situatie is niet gemakkelijk. Wij omschrijven hier enkele mogelijke redenen om een verzoek tot inzage te motiveren.

 • Hoe is de laatste dag, zijn de laatste uren verlopen?
 • Zijn er al dan niet duidelijke signalen geweest?
 • Wie heeft hem/haar laatst gezien of gesproken?
 • Hoe heeft hij/zij dit ongezien kunnen doen?
 • Wat is de doodsoorzaak?
 • In welke omstandigheden is het gebeurd?
 • Hoe is hij/zij in het bezit gekomen van de middelen voor de zelfdoding?
 • Is er een medische fout gebeurd?
 • Zijn er erfelijkheidsfactoren?
 • ...
Mannen praten

Ombudsdienst

Indien je vragen of klachten zou hebben, kan je gratis en vertrouwelijk contact opnemen met een provinciale ombudsdienst. Deze onafhankelijke ombudspersonen kan je contacteren voor meer informatie over de patiëntenrechten. Zij kunnen ook bemiddelen met de hulpverlenende instantie.