Ga verder naar de inhoud

Zelfdoding op het spoor

Nabestaanden vragen zich vaak af wie de financiële gevolgen zal dragen van een zelfdoding op het spoor. Naargelang de omstandigheden kan dit immers heel wat kosten met zich meebrengen. Hier wordt beschreven hoe de procedure bij de NMBS in zijn werk gaat.

administratie verzekeringen kantoor

In eerste instantie mag je binnen de drie maanden een brief verwachten van de NMBS. Zij zullen je vragen of er een familiale verzekering (ook wel “gezinspolis” genoemd) werd onderschreven door de overledene of door iemand met wie hij/zij/x samenwoonde op hetzelfde domicilieadres.

Indien dat het geval is, zullen zij je vragen om de nodige gegevens (polisnummer, verzekeringsmaatschappij) over te maken. Vanaf dan neemt de NMBS zelf contact op met de verzekeraar om het dossier af te handelen. De nabestaanden worden hier niet bij betrokken. Bijkomend wordt gevraagd of een notaris werd aangesteld voor de afwikkeling van de nalatenschap. In voorkomend geval zal de NMBS eveneens zelf contact met hem opnemen.

Indien je nog geen brief ontvangen hebt, kan je eventueel zelf al de juridische dienst van de NMBS contacteren om bovenstaande informatie door te geven. Op die manier hoeft er geen brief meer verstuurd te worden. Je kan de dienst ook steeds contacteren voor vragen of meer info (je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.)

Indien er geen familiale verzekering werd onderschreven, wordt geval per geval de mogelijkheden tot herstel van de schade bekeken. Dit gebeurt in samenspraak met de juridische dienst van de NMBS, de notaris van de nabestaanden, en de nabestaanden zelf.

Contactgegevens NMBS

  • Telefoon: 02/ 528 28 28
  • Adres: NMBS, B-LA 0.21 Sectie 27/3, Frankrijkstraat 56 1060 Brussel

De NMBS is steeds bereikbaar indien je bijkomende informatie wenst of nog met vragen zit.